ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Hamriyah Cement Company, HAMRIYAH (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

Τον Ιούνιο του 2008 η εταιρία κλήθηκε από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργοστάσιο άλεσης τσιμέντου στην Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το έργο περιελάμβανε την επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εργασιών για την καλή παράδοση του εργοστασίου καθώς και την εκκίνηση της γραμμής παραγωγής. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές μελέτες οι οποίες αφορούσαν διοικητικά κτίρια του εργοστασίου, τον περιφερειακό φωτισμό και τον προσωρινό καταυλισμό των εργαζομένων. Το έργο διήρκησε περίπου επτά μήνες.  ...

read more

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

Τον Νοέμβριο του 2010 κληθήκαμε από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα Ελλάδος να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κοστολόγηση προόδου εργασιών σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στη Κύπρο, καθώς και γνωμάτευση για τα υπολοιπόμενα έργα. Το έργο διήρκησε περίπου μία εβδομάδα.

read more

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BELZAN, BELEBEI (ΡΩΣΙΑ)

Tο Νοέμβριο του 2008 κληθήκαμε από τη ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΕ να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το σύστημα αυτοματισμού Συγκροτήματος Συσκευασίας Μεταλλικών Προϊόντων που έχουν κατασκευάσει και εγκαταστήσει στο εργοστάσιο της Belzan στο Belebei της Ρωσίας, στα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης στο εργοστάσιο, διάρκειας μιας...

read more

Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ΕΡΓΟΣΕ

Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ΕΡΓΟΣΕ

Ανάθεση έργου απο την ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για μελέτες σηματοδότησης στα πλαίσια του έργου «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» (Α.Δ. 717) Μελέτη τροποποίησης βοηθητικού φωτοσήματος Σφ5 στα φωτοσήματα εισόδου και εξόδου των σταθμών Μελέτη προσθήκης διαδρομής ολίσθησης Μελέτης προσθήκης χρονισμού για την ακύρωση δεσμευμένης διαδρομής Μελέτη τροποποίησης συστήματος αλληλομανδάλωσης των σταθμών «Θήβα» και «Ελαιών» μετά την κατάργηση της θέσης αποκλεισμού «Ύπατον» Μελέτη τροποποίησης συστήματος αλληλομανδάλωσης μετά την κατάργηση υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς στους σταθμούς Θήβα, Σφίγξ, Αλίαρτος, Λειβαδιά, Δοξαράς, Κρανών και Μεζούρλος Μελέτη τροποποίησης μιμικών πινάκων χειρισμού, ώστε κατά τη διάρκεια κίνησης των αλλαγών τροχιάς, αναλάμπουσα ένδειξη να εμφανίζεται , η οποία θα σταθεροποιείται μετά την ανίχνευση της αλλαγής σε συγκεκριμένη θέση (ευθεία ή παρακαμπτήρια)...

read more

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ορισμένων τμημάτων μιας δοκιμαστικής διάταξης/μηχανισμού. Ο μηχανισμός εξυπηρετεί το Συνεργείο Συστημάτων Έλεγχου Πτήσεως και συγκεκριμένα για τον έλεγχο του ουραίου έλικα του ελικοπτέρου. Ο αυτοματισμός περιελάμβανε εγκατάσταση συστήματος SCADA και υλοποιήθηκε με Field Point της εταιρίας National Instruments. Ο χειριστής μέσω Η/Υ, από τον οποίο ελέγχονται και προγραμματίζονται οι δοκιμές, επιλέγει τα δεδομένα του πειράματος και δίνει εντολή εκκίνησης. Το σύστημα εκτελεί το πείραμα και στην οθόνη εμφανίζονται οι τιμές καθώς υπάρχει και δυνατότητα να παρακολουθείται υπό μορφή γραφήματος. Κάθε πείραμα μπορεί να ελέγχεται και από τα ιστορικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Η/Υ. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2008. Το έργο περιελάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πινακιδίου αυτοματισμού Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων Προγραμματισμό και εγκατάσταση inverter Εγκατάσταση Field Point (National Instruments) Εγκατάσταση συστήματος...

read more