Άλλα έργα σε μεταλλευτικές εταιρείες

  SCADA στην εταιρία ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη νήσο Μήλο. SCADA παρακολούθησης Σακοφίλτρων στην εταιρία ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη νήσο Μήλο. SCADA στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Ξήρανσης Μπετονίτη της εταιρίας ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο. Σύστημα παρακολούθησης κατάστασης Μετασχηματιστών στις εγκαταστάσεις της ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο. Σύστημα SCADA για την επιτήρηση και έλεγχο νέου Σιλό Κλίνκερ στο εργοστάσιο Όλυμπος της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. Σύστημα SCADA για τον κεντρικό έλεγχο με PLC και Η/Υ με διπλό raid και redundant λειτουργία σε ταινιοδρόμους και σιλό νέας αποθήκης για την εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο. Αυτοματισμός με PLC στα σακκόφιλτρα του φούρνου παραγωγής διογκωμένου περλίτη, ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Βόλο. Αντικατάσταση παλαιού τύπου PLC με νέου τύπου άλλης εταιρίας στο Εργοστάσιο Όλυμπος (Βόλος) της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού ζυγού κάρβουνου ΠΚ1 στο εργοστάσιο Όλυμπος της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. Προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία αυτοματισμού πλήρωσης σιλό στο Κέντρο Διανομής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη Θεσσαλονίκη. Εγκατάσταση τεσσάρων δικτύων για την πλήρη κάλυψη και διασφάλιση των λιμενικών εγκαταστάσεων της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με σύστημα CCTV για τον εναρμονισμό τους με το διεθνή κανονισμό...

read more