Άλλα έργα σε μεταλλευτικές εταιρείες

 

 • SCADA στην εταιρία ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη νήσο Μήλο.
 • SCADA παρακολούθησης Σακοφίλτρων στην εταιρία ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη νήσο Μήλο.
 • SCADA στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Ξήρανσης Μπετονίτη της εταιρίας ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο.
 • Σύστημα παρακολούθησης κατάστασης Μετασχηματιστών στις εγκαταστάσεις της ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο.
 • Σύστημα SCADA για την επιτήρηση και έλεγχο νέου Σιλό Κλίνκερ στο εργοστάσιο Όλυμπος της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο.
 • Σύστημα SCADA για τον κεντρικό έλεγχο με PLC και Η/Υ με διπλό raid και redundant λειτουργία σε ταινιοδρόμους και σιλό νέας αποθήκης για την εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο
 • ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο.
 • Αυτοματισμός με PLC στα σακκόφιλτρα του φούρνου παραγωγής διογκωμένου περλίτη, ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Βόλο.
 • Αντικατάσταση παλαιού τύπου PLC με νέου τύπου άλλης εταιρίας στο Εργοστάσιο Όλυμπος (Βόλος) της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
 • Εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού ζυγού κάρβουνου ΠΚ1 στο εργοστάσιο Όλυμπος της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο.
 • Προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία αυτοματισμού πλήρωσης σιλό στο Κέντρο Διανομής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη Θεσσαλονίκη.
 • Εγκατάσταση τεσσάρων δικτύων για την πλήρη κάλυψη και διασφάλιση των λιμενικών εγκαταστάσεων της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με σύστημα CCTV για τον εναρμονισμό τους με το διεθνή κανονισμό ISPS.