ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της μονάδας Περιστροφικής Καμίνου 2 (ΠΚ2) του εργοστασίου της Newco Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου.Κατά την επαναλειτουργία του εργοστασίου το 2007, μετά από 10 περίπου χρόνια στάσης, η ΠΚ2 δεν ήταν δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία με το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού και επομένως αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός της, ο οποίος περιλάμβανε εκτός από το σύστημα αυτοματισμού και μηχανολογικές επεμβάσεις στο σώμα της καμίνου.Οι πίνακες διανομής αντικαταστάθηκαν εξ’ ολοκλήρου, ενώ εγκαταστάθηκε PLC για τον έλεγχο των μηχανημάτων και σύστημα SCADA για το χειρισμό. Η εγκατάσταση τριών πινάκων διανομής σε διαφορετικά σημεία της εγκατάστασης και 5 περιφερειακών σταθμών PLC, συνδεμένων σε δίκτυο Profibus, αφενός οδήγησε στη μείωση του όγκου των καλωδίων και αφετέρου διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη συντήρηση της μονάδας.Οι σταθμοί αυτοί ελέγχονται από 2 CPU, με hardware redundancy –σε περίπτωση σφάλματος σε αυτή που βρίσκεται σε λειτουργία αναλαμβάνει αυτόματα η άλλη, χωρίς την παραμικρή διακοπή στη λειτουργία.Στο χειριστήριο, για λόγους εφεδρείας, εγκαταστάθηκαν 2 υπολογιστές για το SCADA, οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα.Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2008. Το έργο περιλάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πινάκων διανομής Μελέτη και κατασκευή πινάκων αυτοματισμού Ηλεκτρολογική μελέτη Χαμηλής Τάσης Μελέτη αυτοματισμού Εγκατάσταση και προγραμματισμό PLC (Siemens) Εγκατάσταση συστήματος SCADA (LabView)...

read more

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ 1&2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ 1&2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της μονάδας των Μεταλλακτών Σιδηρονικελίου (Converters) του εργοστασίου της Newco Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου. Το εργοστάσιο ξεκίνησε την επαναλειτουργία του το 2007, μετά από περίπου 10 χρόνια στάσης, με αποτέλεσμα το παλαιό σύστημα αυτοματισμού των Converters, που είχε εγκατασταθεί το 1980, να χρειάζεται σοβαρές επεμβάσεις για να μπει σε λειτουργία. Η λύση ήταν η ολική αντικατάσταση του παλαιού συστήματος, η κατασκευή νέων πινάκων διανομής, η εγκατάσταση νέων οργάνων, η εγκατάσταση PLC για τον έλεγχο των μηχανημάτων και συστήματος SCADA για το χειρισμό. Με την εγκατάσταση 2 πινάκων διανομής και 8 περιφερειακών σταθμών PLC, συνδεδεμένων σε δίκτυο Profibus, αφενός μειώσαμε σε μεγάλο βαθμό τον όγκο των καλωδίων και αφετέρου μέσω αυτού του κατανεμημένου συστήματος έγινε πιο εύκολη η συντήρηση της μονάδας. Οι σταθμοί αυτοί ελέγχονται από 2 CPU, με hardware redundancy –σε περίπτωση σφάλματος σε αυτή που βρίσκεται σε λειτουργία αναλαμβάνει αυτόματα η άλλη, χωρίς την παραμικρή διακοπή στη λειτουργία.Επίσης, εγκαταστήσαμε 2 περιφερειακούς σταθμούς χειρισμού –έναν για κάθε Converter, όπου δίνεται η δυνατότητα, αν το επιτρέψει ο χειριστής που βρίσκεται στο control room, να υπάρχει πρόσβαση στο SCADA τοπικά!Στο χειριστήριο εγκαταστάθηκαν 2 υπολογιστές για το SCADA, οι οποίοι βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία για λόγους εφεδρείας. Το έργο έγινε σε δύο στάδια, με διαφορά 1 μήνα μεταξύ τους. Σε πρώτη φάση τέθηκε σε λειτουργία ο Converter 1 και στη συνέχεια έγινε η εγκατάσταση στον Converter 2.Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2007. Το έργο περιλάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πινάκων διανομής Μελέτη και κατασκευή πινάκων αυτοματισμού Ηλεκτρολογική μελέτη Χαμηλής Τάσης Μελέτη αυτοματισμού Εγκατάσταση και προγραμματισμό PLC (Siemens) Εγκατάσταση συστήματος SCADA (LabView)...

read more

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCRUBBER NEWCO FERRONIKELI

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση του συστήματος Scrubber της μονάδας, το οποίο μέχρι πρότινος λειτουργούσε συνδυάζοντας κλασικό αυτοματισμό και χειροκίνητες λειτουργίες του PLC. Με το νέο σύστημα, ελέγχονται αυτόματα τα κυκλώματα νερού και λάσπης, κάτι που περιλαμβάνει και την αυτόματη θέση σε λειτουργία των εφεδρικών κυκλωμάτων σε περίπτωση σφάλματος. Ο χειρισμός γίνεται από συνδυασμό SCADA και οθόνης αφής. Για τη μετάβαση στο νέο σύστημα δεν απαιτήθηκε διακοπή της λειτουργίας, αφού έγινε χρήση των εφεδρικών κυκλωμάτων. Το commissioning του συστήματος διήρκεσε 3 ημέρες. To έργο περιλάμβανε: Κατασκευή πινάκων ελέγχου αντλιών νερού και λάσπης Επέκταση και προγραμματισμό PLC (SIEMENS) Υλοποίηση SCADA και HMI (SIEMENS) Θέση σε...

read more

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ, NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ, NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής ψηφιακών και αναλογικών σημάτων καθώς και την αναγγελία σφαλμάτων στις δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ της NewCo Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου. Το προηγούμενο σύστημα είχε αναγγελία των alarms μέσω λυχνιών και αυτά δεν ήταν κάπου συγκεντρωμένα. Έτσι, εγκαταστήθηκε PLC στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα σήματα και με τη χρήση ενός ΗΜΙ γίνεται η αναγγελία των σφαλμάτων καθώς και οι ενδείξεις των μετρήσεων των αναλογικών σημάτων. Μέσω της οθόνης αφής και χρησιμοποιώντας έναν κωδικό password ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να θέτει τα όρια των alarms όλων των μετρήσεων. Το σύστημα έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε ένα γενικότερο scada του εργοστασίου στο μέλλον. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2008. Το έργο περιλαμβάνει: Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Siemens) Προγραμματισμό και εγκατάσταση ΗΜΙ (WinCC Flexible)...

read more

Άλλα έργα σε μεταλλουργικές εταιρείες

  SCADA ηλεκτροκαμίνου σιδηρομαγγανίου, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Βόλος. SCADA ερευνητικού φούρνου πλάσματος, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Βόλος. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) σε 3 κλιβάνους (βολταϊκού τόξου, ηλεκτρικό και αερίου) χυτηρίων, BMTE A.E., ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, προγραμματισμός PLC και θέση σε λειτουργία εναλλάκτη θερμότητας στην εταιρία ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. Παρακολούθηση παραγωγής στην εταιρία ΙΝΤΡΑΜΕΤ στη Λάρισα. Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμός μέσω PLC διαδικασίας χύτευσης για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ στο...

read more