ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της μονάδας Περιστροφικής Καμίνου 2 (ΠΚ2) του εργοστασίου της Newco Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου.Κατά την επαναλειτουργία του εργοστασίου το 2007, μετά από 10 περίπου χρόνια στάσης, η ΠΚ2 δεν ήταν δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία με το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού και επομένως αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός της, ο οποίος περιλάμβανε εκτός από το σύστημα αυτοματισμού και μηχανολογικές επεμβάσεις στο σώμα της καμίνου.Οι πίνακες διανομής αντικαταστάθηκαν εξ’ ολοκλήρου, ενώ εγκαταστάθηκε PLC για τον...

read more

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ 1&2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ 1&2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & SCADA NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της μονάδας των Μεταλλακτών Σιδηρονικελίου (Converters) του εργοστασίου της Newco Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου. Το εργοστάσιο ξεκίνησε την επαναλειτουργία του το 2007, μετά από περίπου 10 χρόνια στάσης, με αποτέλεσμα το παλαιό σύστημα αυτοματισμού των Converters, που είχε εγκατασταθεί το 1980, να χρειάζεται σοβαρές επεμβάσεις για να μπει σε λειτουργία. Η λύση ήταν η ολική αντικατάσταση του παλαιού συστήματος, η κατασκευή νέων πινάκων διανομής, η εγκατάσταση νέων οργάνων, η εγκατάσταση PLC για τον...

read more

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCRUBBER NEWCO FERRONIKELI

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση του συστήματος Scrubber της μονάδας, το οποίο μέχρι πρότινος λειτουργούσε συνδυάζοντας κλασικό αυτοματισμό και χειροκίνητες λειτουργίες του PLC. Με το νέο σύστημα, ελέγχονται αυτόματα τα κυκλώματα νερού και λάσπης, κάτι που περιλαμβάνει και την αυτόματη θέση σε λειτουργία των εφεδρικών κυκλωμάτων σε περίπτωση σφάλματος. Ο χειρισμός γίνεται από συνδυασμό SCADA και οθόνης αφής. Για τη μετάβαση στο νέο σύστημα δεν απαιτήθηκε διακοπή της λειτουργίας, αφού έγινε χρήση των εφεδρικών κυκλωμάτων. Το commissioning του...

read more

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ, NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ, NEWCO FERRONIKELI, GLOGOVAC (ΚΟΣΟΒΟ)

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής ψηφιακών και αναλογικών σημάτων καθώς και την αναγγελία σφαλμάτων στις δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ της NewCo Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου. Το προηγούμενο σύστημα είχε αναγγελία των alarms μέσω λυχνιών και αυτά δεν ήταν κάπου συγκεντρωμένα. Έτσι, εγκαταστήθηκε PLC στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα σήματα και με τη χρήση ενός ΗΜΙ γίνεται η αναγγελία των σφαλμάτων καθώς και οι ενδείξεις των μετρήσεων των αναλογικών σημάτων. Μέσω της οθόνης αφής και χρησιμοποιώντας έναν κωδικό...

read more

Άλλα έργα σε μεταλλουργικές εταιρείες

  SCADA ηλεκτροκαμίνου σιδηρομαγγανίου, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Βόλος. SCADA ερευνητικού φούρνου πλάσματος, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Βόλος. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) σε 3 κλιβάνους (βολταϊκού τόξου, ηλεκτρικό και αερίου) χυτηρίων, BMTE A.E., ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, προγραμματισμός PLC και θέση σε λειτουργία εναλλάκτη θερμότητας στην εταιρία ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. Παρακολούθηση παραγωγής στην εταιρία ΙΝΤΡΑΜΕΤ στη Λάρισα. Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμός μέσω PLC διαδικασίας χύτευσης για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ...

read more