ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΥΛΟΥ ΦΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ WAPCO, EWEKORO (ΝΙΓΗΡΙΑ)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΥΛΟΥ ΦΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ WAPCO, EWEKORO (ΝΙΓΗΡΙΑ)

Το έργο αφορά τη μετατροπή Μύλου Φαρίνας σε Μύλο Τσιμέντου (Cement Mill 7) στο εργοστάσιο του Ewekoro της εταιρίας Wapco (μέλος του ομίλου Lafarge), στη Νιγηρία. Πρόκειται για ένα turn-key έργο, όπου συμμετείχαμε ως υπεργολάβοι της ΕΒΙΕΣΚ, η οποία ανέλαβε τις μηχανολογικές εργασίες. Ουσιαστικά η εγκατάσταση ήταν καινούρια, αφού το μόνο που διατηρήθηκε από τον παλιό Μύλο Φαρίνας ήταν οι εγκαταστάσεις του Μύλου (έδρανα και κινητήρας). Υλοποιήσαμε ένα κατανεμημένο σύστημα, με 2 πίνακες διανομής, καθώς και 2 περιφερειακούς σταθμούς PLC,...

read more

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος παραγωγής προϊόντων τσιμέντου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας RONZI Ο.Ε. στην Καρδίτσα. Το σύστημα αποτελείται από: 6 silos αδρανών (4 silos άμμου, 1 silo χαλίκι και 1 silo γαρμπίλι) 4 δονητές (1 σε κάθε silo άμμου) 1 ταινία αδρανών 4 δονητές στην ταινία αδρανών 1 αναβατήρα 2 βίδες τσιμέντου 1 silo ζύγισης τσιμέντου 1 βαλβίδα εκφόρτωσης τσιμέντου 1 φίλτρο τσιμέντου 3 αντλίες ζύγισης χημικών 1 αντλία νερού με παλμικό δοσομετρητή 1 mixer 2 πόρτες για την έξοδο του τελικού προϊόντος από το mixer 2 αντλίες...

read more

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού και την εγκατάσταση συστήματος SCADA στη Νέα Μονάδα Περλίτη, του εργοστασίου της S&B στα Βούδια της Μήλου. Ο χειρισμός της μονάδας γινόταν από ένα θρανίο ελέγχου και τα σήματα εμφανίζονταν στο Μιμικό διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αλάρμ και των γεγονότων της μονάδας. Υλοποιήσαμε εκ νέου το πρόγραμμα αυτοματισμού της μονάδας και...

read more

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, LAFARGE-ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΒΟΛΟΣ

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανέγερσης της Νέας Αποθήκης Πρόσθετων Τσιμέντου, που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, και αφορά τη μεταφορά των πρώτων υλών από το λιμάνι του εργοστασίου στην αποθήκη και από την αποθήκη στην παραγωγή. Πρόκειται για ένα turn-key έργο, στο οποίο συμμετείχαμε ως υπεργολάβοι της ΜΕΚ ΑΕ. Το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα Lafarge Standards, με γνώμονα την ασφάλεια στη χρήση και τη βέλτιστη δυνατή αυτοματοποίηση τόσο της απόθεσης, όσο και της παραλαβής των πρώτων υλών. Το σύστημα...

read more

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Hamriyah Cement Company, HAMRIYAH (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Hamriyah Cement Company, HAMRIYAH (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

Τον Ιούνιο του 2008 η εταιρία κλήθηκε από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργοστάσιο άλεσης τσιμέντου στην Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το έργο περιελάμβανε την επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εργασιών για την καλή παράδοση του εργοστασίου καθώς και την εκκίνηση της γραμμής παραγωγής. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές μελέτες οι οποίες αφορούσαν διοικητικά κτίρια του εργοστασίου, τον περιφερειακό φωτισμό και τον προσωρινό καταυλισμό των εργαζομένων. Το έργο διήρκησε περίπου επτά μήνες....

read more

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού και την εγκατάσταση συστήματος SCADA στη Διακίνηση Περλίτη, του εργοστασίου της S&B στα Βούδια της Μήλου. Ο χειρισμός της μονάδας (επιλογές σιλό προορισμού και χειρισμός μηχανημάτων) γινόταν από ένα θρανίο ελέγχου και τα σήματα εμφανίζονταν στο Μιμικό διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αλάρμ και των γεγονότων της μονάδας. Υλοποιήσαμε εκ νέου το πρόγραμμα αυτοματισμού της μονάδας και εγκαταστήσαμε νέο PLC, το οποίο συνδέθηκε μέσω Profibus με τους...

read more