ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΥΛΟΥ ΦΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ WAPCO, EWEKORO (ΝΙΓΗΡΙΑ)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΥΛΟΥ ΦΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ WAPCO, EWEKORO (ΝΙΓΗΡΙΑ)

Το έργο αφορά τη μετατροπή Μύλου Φαρίνας σε Μύλο Τσιμέντου (Cement Mill 7) στο εργοστάσιο του Ewekoro της εταιρίας Wapco (μέλος του ομίλου Lafarge), στη Νιγηρία. Πρόκειται για ένα turn-key έργο, όπου συμμετείχαμε ως υπεργολάβοι της ΕΒΙΕΣΚ, η οποία ανέλαβε τις μηχανολογικές εργασίες. Ουσιαστικά η εγκατάσταση ήταν καινούρια, αφού το μόνο που διατηρήθηκε από τον παλιό Μύλο Φαρίνας ήταν οι εγκαταστάσεις του Μύλου (έδρανα και κινητήρας). Υλοποιήσαμε ένα κατανεμημένο σύστημα, με 2 πίνακες διανομής, καθώς και 2 περιφερειακούς σταθμούς PLC, συνδεδεμένους με δίκτυο ControlNet, κάτι που οδήγησε στη μείωση του όγκου των καλωδίων, αλλά και διευκόλυνε τη συντήρηση της μονάδας. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2007. Το έργο περιλάμβανε: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων διανομής Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού Ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση Χαμηλής Τάσης Μελέτη αυτοματισμού και εγκατάσταση οργάνων Εγκατάσταση και προγραμματισμό PLC (Allen-Bradley) Εγκατάσταση συστήματος SCADA (RS-View)...

read more

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος παραγωγής προϊόντων τσιμέντου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας RONZI Ο.Ε. στην Καρδίτσα. Το σύστημα αποτελείται από: 6 silos αδρανών (4 silos άμμου, 1 silo χαλίκι και 1 silo γαρμπίλι) 4 δονητές (1 σε κάθε silo άμμου) 1 ταινία αδρανών 4 δονητές στην ταινία αδρανών 1 αναβατήρα 2 βίδες τσιμέντου 1 silo ζύγισης τσιμέντου 1 βαλβίδα εκφόρτωσης τσιμέντου 1 φίλτρο τσιμέντου 3 αντλίες ζύγισης χημικών 1 αντλία νερού με παλμικό δοσομετρητή 1 mixer 2 πόρτες για την έξοδο του τελικού προϊόντος από το mixer 2 αντλίες λαδιού που λειτουργούν παράλληλα με τις πόρτες του mixer 1 δονητή στο silo συγκέντρωσης του έτοιμου προϊόντος Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα μέσω SCADA ενώ υπάρχει και μπουτονιέρα με την οποία γίνεται χειρισμός τοπικά. Ο χειριστής μέσω του SCADA έχει μία γενική εποπτεία του συστήματος και μπορεί να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς για την ορθή λειτουργία της παραγωγικής μονάδας. Υπάρχουν αποθηκευμένες συνταγές για το είδος του προϊόντος που θέλει να παραχθεί και έτσι μπορεί να επιλέξει/επιβεβαιώσει την συνταγή που θα εκτελεστεί. Έτσι λοιπόν όταν του έρχεται κάποια παραγγελία επιλέγει την κατάλληλη συνταγή και ξεκινά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει ή να σταματήσει οποιονδήποτε κινήτηρα επιθυμεί στην χειροκίνητη λειτουργία και να αναγνωρίσει τυχόν σφάλματα που παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία. Τέλος στο SCADA εμφανίζονται κάποια κρίσιμα δεδομένα για την παραγωγική διαδικασία όπως η διάρκεια ανάμιξης, η κατανάλωση του mixer, τα ισοζύγια των αποθηκών, ο χρόνος επιτήρησης μιας επιμέρους διαδικασίας (ζύγιση ενός υλικού) κ.α. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από το Αύγουστο του 2010. Το έργο περιλάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Mitsubishi) Εγκατάσταση SCADA (Labview)...

read more

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού και την εγκατάσταση συστήματος SCADA στη Νέα Μονάδα Περλίτη, του εργοστασίου της S&B στα Βούδια της Μήλου. Ο χειρισμός της μονάδας γινόταν από ένα θρανίο ελέγχου και τα σήματα εμφανίζονταν στο Μιμικό διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αλάρμ και των γεγονότων της μονάδας. Υλοποιήσαμε εκ νέου το πρόγραμμα αυτοματισμού της μονάδας και εγκαταστήσαμε νέο PLC, το οποίο συνδέθηκε μέσω Profibus με τους υπάρχοντες περιφερειακούς σταθμούς, ενώ για το χειρισμό εγκαταστήσαμε σύστημα SCADA. Η επιθυμία του πελάτη ήταν το σύστημα να είναι υβριδικό, να μπορεί δηλαδή να επιλέξει ο χειριστής της δυνατότητα χειρισμού είτε από το SCADA, είτε από το θρανίο ελέγχου (πάντα μέσω του προγράμματος του νέου PLC), ενώ διατηρήθηκε το Μιμικό διάγραμμα. Σε πρώτη φάση, η νέα CPU είχε SEND-RECEIVE επικοινωνία με κάποια υπάρχουσα CPU, ενώ στη συνέχεια οι λειτουργίες της υπάρχουσας CPU εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της νέας. Στο χειριστήριο, για λόγους εφεδρείας, εγκαταστάθηκαν 2 υπολογιστές για το SCADA. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2007, ενώ η ένταξη του προγράμματος της παλιάς CPU στη νέα έγινε τον Οκτώβριο του 2007. Το έργο περιλάμβανε: Εγκατάσταση και προγραμματισμό νέου PLC (Siemens) Εγκατάσταση συστήματος SCADA...

read more

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, LAFARGE-ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΒΟΛΟΣ

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανέγερσης της Νέας Αποθήκης Πρόσθετων Τσιμέντου, που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, και αφορά τη μεταφορά των πρώτων υλών από το λιμάνι του εργοστασίου στην αποθήκη και από την αποθήκη στην παραγωγή. Πρόκειται για ένα turn-key έργο, στο οποίο συμμετείχαμε ως υπεργολάβοι της ΜΕΚ ΑΕ. Το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα Lafarge Standards, με γνώμονα την ασφάλεια στη χρήση και τη βέλτιστη δυνατή αυτοματοποίηση τόσο της απόθεσης, όσο και της παραλαβής των πρώτων υλών. Το σύστημα αυτοματισμού που υλοποιήθηκε ελέγχεται από PLC και συνδυάζει Ethernet και Profibus για την επικοινωνία με τα υποσυστήματα της εγκατάστασης. Για τον εποπτικό έλεγχο της μονάδας εγκαταστάθηκε σύστημα SCADA. Όλα τα μηχανήματα ελέγχονται και από τοπικά χειριστήρια, με δυνατότητα τοπικής διακοπής της τάσης τους, αυξάνοντας έτσι το δείκτη ασφάλειας της εγκατάστασης τόσο στην καθημερινή χρήση, όσο και σε περιπτώσεις συντήρησης. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2011. Το έργο περιλάμβανε: Ανέγερση του Υποσταθμού της μονάδας Ηλεκτρολογική μελέτη Χαμηλής και Μέσης Τάσης Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας εγκαταστάσεων Μελέτη και εγκατάσταση Μετασχηματιστή Μ.Τ. για την τροφοδοσία της μονάδας Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων διανομής Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πίνακα αυτοματισμού Μελέτη φωτισμού εγκαταστάσεων Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση (Μ.Τ., Χ.Τ., αυτοματισμός-όργανα, φωτισμός, αντικεραυνική προστασία, γειώσεις) Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης Υ/Σ κατά πρότυπα ΕΝ54-2,4 & FM Εγκατάσταση και προγραμματισμός PLC/SCADA (ABB –...

read more

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Hamriyah Cement Company, HAMRIYAH (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Hamriyah Cement Company, HAMRIYAH (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

Τον Ιούνιο του 2008 η εταιρία κλήθηκε από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργοστάσιο άλεσης τσιμέντου στην Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το έργο περιελάμβανε την επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εργασιών για την καλή παράδοση του εργοστασίου καθώς και την εκκίνηση της γραμμής παραγωγής. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές μελέτες οι οποίες αφορούσαν διοικητικά κτίρια του εργοστασίου, τον περιφερειακό φωτισμό και τον προσωρινό καταυλισμό των εργαζομένων. Το έργο διήρκησε περίπου επτά μήνες....

read more

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού και την εγκατάσταση συστήματος SCADA στη Διακίνηση Περλίτη, του εργοστασίου της S&B στα Βούδια της Μήλου. Ο χειρισμός της μονάδας (επιλογές σιλό προορισμού και χειρισμός μηχανημάτων) γινόταν από ένα θρανίο ελέγχου και τα σήματα εμφανίζονταν στο Μιμικό διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αλάρμ και των γεγονότων της μονάδας. Υλοποιήσαμε εκ νέου το πρόγραμμα αυτοματισμού της μονάδας και εγκαταστήσαμε νέο PLC, το οποίο συνδέθηκε μέσω Profibus με τους υπάρχοντες περιφερειακούς σταθμούς, ενώ για το χειρισμό εγκαταστήσαμε σύστημα SCADA. Στόχος του συστήματος ήταν να διασφαλίσουμε τις επιλογές των σιλό προορισμού, ώστε να αποφευχθεί η ανάμειξη διαφορετικών ποιοτήτων, κάτι που θα οδηγούσε στην αχρήστευση μεγάλων ποσοτήτων παραγωγής. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα προ-επιλογής των εν δυνάμει προορισμών από τον προϊστάμενο του συστήματος, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανάμειξης διαφορετικών ποιοτήτων. Το σύστημα SCADA αντικατέστησε πλήρως το προηγούμενο σύστημα χειρισμού, και η εξοικείωση των χειριστών με το νέο περιβάλλον ήταν άμεση. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2007. Το έργο περιλάμβανε: Εγκατάσταση και προγραμματισμό νέου PLC (Siemens) Εγκατάσταση συστήματος SCADA...

read more