ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ορισμένων τμημάτων μιας δοκιμαστικής διάταξης/μηχανισμού. Ο μηχανισμός εξυπηρετεί το Συνεργείο Συστημάτων Έλεγχου Πτήσεως και συγκεκριμένα για τον έλεγχο του ουραίου έλικα του ελικοπτέρου. Ο αυτοματισμός περιελάμβανε εγκατάσταση συστήματος SCADA και υλοποιήθηκε με Field Point της εταιρίας National Instruments. Ο χειριστής μέσω Η/Υ, από τον οποίο ελέγχονται και προγραμματίζονται οι δοκιμές, επιλέγει τα δεδομένα του πειράματος και δίνει εντολή εκκίνησης. Το σύστημα εκτελεί το πείραμα και στην οθόνη εμφανίζονται οι τιμές καθώς υπάρχει και δυνατότητα να παρακολουθείται υπό μορφή γραφήματος. Κάθε πείραμα μπορεί να ελέγχεται και από τα ιστορικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Η/Υ. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2008. Το έργο περιελάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πινακιδίου αυτοματισμού Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων Προγραμματισμό και εγκατάσταση inverter Εγκατάσταση Field Point (National Instruments) Εγκατάσταση συστήματος...

read more

Άλλα έργα

  Πλήρης αυτοματισμός και σύστημα (SCADA) για μηχανή υπέρυθρης ακτινοβολίας της εταιρίας ΕΥΑΤ. Πλήρες σύστημα SCADA για τον έλεγχο μηχανής ανθρακοποίησης ξύλου για την εταιρία ΜΕΚ Λεμονιάς. Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος αξιολόγησης βολών για τον ΕΣ στο πεδίο βολής Ξάνθης....

read more