ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕ ΣΙΛΟ ΤΗΣ MISKO, ΒΟΛΟΣ

Το έργο αφορά το πλήρες σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών και ελέγχου στάθμης σε δύο silo στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Η μέτρηση των θερμοκρασιών γίνεται σε όλο το ύψος των silo και γι‘ αυτό το λόγο έχουν τοποθετηθεί 5 αισθητήρια Pt100 τριών αγωγών έκαστο, στο εσωτερικό προστατευτικών σωλήνων σε διαφορετικές θέσεις-ύψη. Σε κάθε silo είναι τοποθετημένοι 3 τέτοιοι σωλήνες και έτσι μετρούμε 15 θερμοκρασίες σε όλο το ύψος του. Τα συγκεκριμένα θερμόμετρα είναι κατάλληλα για μέτρηση θερμοκρασίας από -20 οC εώς 80 οC και συνοδεύονται με τις κατάλληλες προδιαγραφές για μέτρηση θερμοκρασίας σε silo δημητριακών. Επίσης τοποθετήθηκαν δύο μεταδότες στάθμης με τεχνολογία οδηγούμενου μικροκύματος, τα οποία είναι ιδανικά για μέτρηση υλικών σε silo αφού δεν επηρεάζονται από θορύβους και σκόνη και μετρούν συνεχώς τη στάθμη ακόμα και κατά την διάρκεια πλήρωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν, είναι συνδεδεμένα στο PLC μέσω Barriers και φέρουν την κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία. Όλο το σύστημα ελέγχεται από το PLC, το οποίο συνδέεται με Η/Υ, ο οποίος δείχνει και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλες τις μετρήσεις. Επίσης από τον Η/Υ παρέχεται η δυνατότητα βαθμονόμησης των αναλογικών σημάτων καθώς και το ιστορικό των alarms. Η επεκτασιμότητα του συστήματος είναι ουσιαστικά απεριόριστη τόσο όσον αφορά τους σταθμούς PLC και Η/Υ, που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα, όσο και στον αριθμό των σημάτων, που μπορούν να ενταχθούν στο SCADA. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2007. Το έργο περιλάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Mitsubishi) Προγραμματισμό και εγκατάσταση ΗΜΙ (E-Designer) Εγκατάσταση...

read more

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ Τ90 MAST FOODS, ΑΛΜΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ Τ90 MAST FOODS, ΑΛΜΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

  Το έργο αφορά τον εκσυχρονισμό και την αυτοματοποίηση ενός συμπυκνωτή ντομάτας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Βιομηχανική Περιοχή Αλμυρού. Ο συμπυκνωτής βρισκόταν εκτός λειτουργίας δέκα χρόνια και το σύστημα ήταν βασισμένο σε μηχανολογική λειτουργία. Έτσι λοιπόν, αντικαταστήθηκαν οι κινητήρες που λειτουργούσαν με ατμό πλήν δύο, καθώς επίσης τοποθετήθηκαν όργανα μέτρησης στάθμεων, πιέσεων και brix. Στη θέση των χειροκίνητων βαλβίδων τοποθετήθηκαν νέες με τις οποίες υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης ή αυτόματης (μέσω PID Control) λειτουργίας. Ο συμπυκνωτής αποτελείται από τρία στάδια συμπύκνωσης, μία στήλη νερού και ένα πύργο ψύξεως.Η στάθμη κάθε σταδίου ελέγχεται από μία βαλβίδα. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει την βαλβίδα χειροκίνητα με κλίμακα 0-10 βήματα, ενώ στη αυτόματη λειτουργία θέτει την επιθυμητή τιμή της στάθμης και η βαλβίδα ανοιγοκλείνει σύμφωνα με PID Control σε κλίμακα 0-100%. Με τη στήλη νερού δημιουργείται υποπίεση στο σύστημα με αποτέλεσμα να γίνεται και ο βρασμός της α’ ύλης. Επίσης στη στήλη νερού έχει τοποθετηθεί όργανο στάθμης έτσι ώστε με την βοήθεια και πάλι μίας βαλβίδας να διατηρείται η στάθμη του νερού στα επιθυμητά επίπεδα. Κατά την επιλογή του πελάτη οι αντλίες και οι ανεμιστήρες στον πύργο ψύξεως λειτουργούν χειροκίνητα ενώ στις δύο αντλίες οι οποίες λειτουργούν με ατμό γίνεται η καταγραφή της ταχύτητας των. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο έχει τοποθετηθεί όργανο μέτρησης περιεκτικότητας χυμού από το οποίο ρυθμίζονται οι στροφές του inverter για την αντλία τελικού προϊόντος. Στην αυτόματη λειτουργία ο χειριστής θέτει την επιθυμητή τιμή των brix του προϊόντος και μέσω PID Control ρυθμίζονται οι στροφές του inverter ενώ στο χειροκίνητο μπορεί να τις ρυθμίσει εκεί που επιθυμεί. Έτσι ο χειριστής παρακολουθεί τις στάθμες, τις πιέσεις, τις ταχύτητες και τα brix σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να επέμβει στο σύστημα εύκολα όποτε κριθεί απαραίτητο.Όλο το σύστημα ελέγχεται από PLC το οποίο συνδέεται με μία οθόνη Human Machine Interface 15’’ και με Η/Υ. Το ΗΜΙ βρίσκεται πάνω στον ηλεκτρολογικό πίνακα, ο οποίος κατασκευάστηκε για τον αυτοματισμό, και από αυτό γίνεται ο χειρισμός του συστήματος ενώ αντίθετα ο Η/Υ βρίσκεται σε γραφείο και δεν έχει την δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα παρά μόνο δείχνει και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα.Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2009. Το έργο περιλάμβανε: Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση οργάνων Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Mitsubishi) Προγραμματισμό και εγκατάσταση HMI (Mitsubishi) Εγκατάσταση SCADA (Labview)...

read more

Άλλα έργα σε εταιρείες τροφίμων

  Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) με 12 σταθμούς PLCs S7 & S5 της SIEMENS S.A. συνδεδεμένους σε δίκτυο, ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε., εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, Καρδίτσα. Σύστημα SCADA στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. στον Αλμυρό Μαγνησίας. Σύστημα SCADA για τον έλεγχο θερμοκρασιών και υγρασίας σε τρείς εγκαταστάσεις (42 σιλό) της εταιρίας NUTRIA A.E. στο Βόλο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και στο Στεφανοβίκειο. Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας δεδομένων και ελέγχου λειτουργίας (SCADA) πλήρους μονάδας παραγωγής μανιταριών για το ΚΤΗΜΑ ΚΡΙΣΤΟΝΗ στο Κιλκίς. SCADA παρακολούθησης συνθηκών σε θαλάμους καλλιέργειας μανιταριών του ΕΘΥΑΓΙΕ στη Λάρισα. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), ΛΑΔΑΣ Α.Ε. εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, στα Φάρσαλα. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), LACONT Α.Ε. εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, στη Λάρισα. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), ΕΑΣ Τρικάλων, εργοστάσιο γάλακτος, στα Τρίκαλα. Αυτοματισμός με PLC στο βιολογικό καθαρισμό αποβλήτων, βιομηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ Α.Ε. στην Αγριά Βόλου....

read more