ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕ ΣΙΛΟ ΤΗΣ MISKO, ΒΟΛΟΣ

Το έργο αφορά το πλήρες σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών και ελέγχου στάθμης σε δύο silo στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Η μέτρηση των θερμοκρασιών γίνεται σε όλο το ύψος των silo και γι‘ αυτό το λόγο έχουν τοποθετηθεί 5 αισθητήρια Pt100 τριών αγωγών έκαστο, στο εσωτερικό προστατευτικών σωλήνων σε διαφορετικές θέσεις-ύψη. Σε κάθε silo είναι τοποθετημένοι 3 τέτοιοι σωλήνες και έτσι μετρούμε 15 θερμοκρασίες σε όλο το ύψος του. Τα συγκεκριμένα θερμόμετρα είναι κατάλληλα για μέτρηση θερμοκρασίας από -20 οC εώς 80...

read more

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ Τ90 MAST FOODS, ΑΛΜΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ Τ90 MAST FOODS, ΑΛΜΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

  Το έργο αφορά τον εκσυχρονισμό και την αυτοματοποίηση ενός συμπυκνωτή ντομάτας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Βιομηχανική Περιοχή Αλμυρού. Ο συμπυκνωτής βρισκόταν εκτός λειτουργίας δέκα χρόνια και το σύστημα ήταν βασισμένο σε μηχανολογική λειτουργία. Έτσι λοιπόν, αντικαταστήθηκαν οι κινητήρες που λειτουργούσαν με ατμό πλήν δύο, καθώς επίσης τοποθετήθηκαν όργανα μέτρησης στάθμεων, πιέσεων και brix. Στη θέση των χειροκίνητων βαλβίδων τοποθετήθηκαν νέες με τις οποίες υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης ή αυτόματης (μέσω PID Control)...

read more

Άλλα έργα σε εταιρείες τροφίμων

  Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) με 12 σταθμούς PLCs S7 & S5 της SIEMENS S.A. συνδεδεμένους σε δίκτυο, ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε., εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, Καρδίτσα. Σύστημα SCADA στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. στον Αλμυρό Μαγνησίας. Σύστημα SCADA για τον έλεγχο θερμοκρασιών και υγρασίας σε τρείς εγκαταστάσεις (42 σιλό) της εταιρίας NUTRIA A.E. στο Βόλο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και στο Στεφανοβίκειο. Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας δεδομένων και ελέγχου λειτουργίας (SCADA) πλήρους...

read more