ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στο σύνδεσμο αυτό δείτε έργα σχετικά με συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Σύστημα αυτοματισμού με inverter και PLC για τον έλεγχο πίεσης δικτύου υδάτων ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ Μαγνησίας. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) 22 αντλιοστασίων και 4 δεξαμενών ύδρευσης μέσω PC και δικτύου PLC’s, ΔΕΥΑ Κως. Συστήμα αυτομάτου ελέγχου πλήρωσης 6 δεξαμενών μέσω δικτύου PLC’s και Modems διασυνδεδεμένων ενσύρματα μέσω γραμμών ΟΤΕ και ασύρματα μέσω ραδιοδικτύου, ΔΕΥΑΜ Βόλου. Σύστημα χλωρίωσης, Κοινοτήτων Λεονταρίου Καρδίτσας, Μικρού Περιβολακίου Μαγνησίας. Σύστημα αυτόματης χρονοχρέωσης νερού από 1 αντλητικό συγκρότημα μέσω μαγνητικών καρτών και επεξεργασία στοιχείων μέσω PC, Κοινότητα Καναλίων Μαγνησίας. Εκσυγχρονισμός συστήματος χλωρίωσης σε δεξαμενές του Δήμου Ιωλκού Μαγνησίας. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος χλωρίωσης δεξαμενής στο Δήμο Αγριάς...

read more

Διάφορα άλλα έργα

  Σύστημα SCADA για την παρακολούθηση αντλιοστασίων και δεξαμενών για την ΔΕΥΑΜ Βόλου. Πλήρες σύστημα ελέγχου και χειρισμού (SCADA) για την εταιρία ΕΛΓΕΚ Περιβάλλοντος Ο.Ε. για τον έλεγχο της διαδικασίας χώνευσης στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Λάρισας. Αυτόματος έλεγχος μέσω PLC υπερεκχειλιστή για τη μέτρηση ροής υδάτων στην εταιρία ΔΕΥΑΜ...

read more