Προστασία Υπέρβαρου Σε Γερανούς Του ΟΛΘ

Παραδόθηκε με επιτυχία στον ΟΛΘ για λογαριασμό της εταιρίας Parks & Lift Experts έργο με δύο σκέλη. Α) Σύστημα προστασίας υπέρβαρου στις γερανογέφυρες Νο 3 & 4 της ΟΛΘ Α.Ε. Β) Σύστημα μετάδοσης βάρους των ανυψούμενων εμπορευματοκιβωτίων στις γερανογέφυρες   Νο 1,2,3 & 4 της ΟΛΘ Α.Ε. Το έργο αφορά α) την προστασία των γερανογεφυρών από υπερφόρτωση και β) τη μετάδοση, με συνεχή ροή, του βάρους του αναρτώμενου εμπορευματοκιβωτίου σε κεντρικό σύστημα. Η προστασία από υπερφόρτωση γίνεται με επιτήρηση υπερφόρτισης του καθενός...

read more

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

Σε αυτό το σύνδεσμο δείτε χαρακτηριστικά έργων εκσυγχρονισμού ηλεκτρικών κυκλωμάτων και αυτοματισμού που έχουν υλοποιηθεί σε Γερανούς λιμένων, Αποθέτες και Παραλήπτες. Εκσυγχρονισμός Γερανογέφυρας No2 στην NewCo Ferronikeli στο Κόσοβο. Εκσυγχρονισμός Γερανογέφυρας No1 στην NewCo Ferronikeli στο Κόσοβο. Εκσυγχρονισμός 2ου Γερανού Λιμένος της εταιρίας Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. στην Καβάλα. Εκσυγχρονισμός 1ου Γερανού Λιμένος της εταιρίας Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. στην Καβάλα. Εκσυγχρονισμός Γερανού Λιμένος φόρτωσης Α1...

read more