Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ΕΡΓΟΣΕ

Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ΕΡΓΟΣΕ

Ανάθεση έργου απο την ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για μελέτες σηματοδότησης στα πλαίσια του έργου «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» (Α.Δ. 717) Μελέτη τροποποίησης βοηθητικού φωτοσήματος Σφ5 στα φωτοσήματα εισόδου και εξόδου των σταθμών Μελέτη προσθήκης διαδρομής ολίσθησης Μελέτης προσθήκης χρονισμού για την ακύρωση δεσμευμένης διαδρομής Μελέτη τροποποίησης συστήματος αλληλομανδάλωσης των σταθμών «Θήβα» και «Ελαιών» μετά...

read more

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ορισμένων τμημάτων μιας δοκιμαστικής διάταξης/μηχανισμού. Ο μηχανισμός εξυπηρετεί το Συνεργείο Συστημάτων Έλεγχου Πτήσεως και συγκεκριμένα για τον έλεγχο του ουραίου έλικα του ελικοπτέρου. Ο αυτοματισμός περιελάμβανε εγκατάσταση συστήματος SCADA και υλοποιήθηκε με Field Point της εταιρίας National Instruments. Ο χειριστής μέσω Η/Υ, από τον οποίο ελέγχονται και προγραμματίζονται οι δοκιμές, επιλέγει τα δεδομένα του πειράματος και δίνει εντολή εκκίνησης. Το σύστημα εκτελεί το...

read more

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στο σύνδεσμο αυτό δείτε έργα σχετικά με συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Σύστημα αυτοματισμού με inverter και PLC για τον έλεγχο πίεσης δικτύου υδάτων ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ Μαγνησίας. Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) 22 αντλιοστασίων και 4 δεξαμενών ύδρευσης μέσω PC και δικτύου PLC’s, ΔΕΥΑ Κως. Συστήμα αυτομάτου ελέγχου πλήρωσης 6 δεξαμενών μέσω δικτύου PLC’s και Modems διασυνδεδεμένων ενσύρματα μέσω γραμμών ΟΤΕ και ασύρματα μέσω ραδιοδικτύου, ΔΕΥΑΜ Βόλου. Σύστημα χλωρίωσης, Κοινοτήτων Λεονταρίου Καρδίτσας, Μικρού...

read more

Προστασία Υπέρβαρου Σε Γερανούς Του ΟΛΘ

Παραδόθηκε με επιτυχία στον ΟΛΘ για λογαριασμό της εταιρίας Parks & Lift Experts έργο με δύο σκέλη. Α) Σύστημα προστασίας υπέρβαρου στις γερανογέφυρες Νο 3 & 4 της ΟΛΘ Α.Ε. Β) Σύστημα μετάδοσης βάρους των ανυψούμενων εμπορευματοκιβωτίων στις γερανογέφυρες   Νο 1,2,3 & 4 της ΟΛΘ Α.Ε. Το έργο αφορά α) την προστασία των γερανογεφυρών από υπερφόρτωση και β) τη μετάδοση, με συνεχή ροή, του βάρους του αναρτώμενου εμπορευματοκιβωτίου σε κεντρικό σύστημα. Η προστασία από υπερφόρτωση γίνεται με επιτήρηση υπερφόρτισης του καθενός...

read more

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕ ΣΙΛΟ ΤΗΣ MISKO, ΒΟΛΟΣ

Το έργο αφορά το πλήρες σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών και ελέγχου στάθμης σε δύο silo στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Η μέτρηση των θερμοκρασιών γίνεται σε όλο το ύψος των silo και γι‘ αυτό το λόγο έχουν τοποθετηθεί 5 αισθητήρια Pt100 τριών αγωγών έκαστο, στο εσωτερικό προστατευτικών σωλήνων σε διαφορετικές θέσεις-ύψη. Σε κάθε silo είναι τοποθετημένοι 3 τέτοιοι σωλήνες και έτσι μετρούμε 15 θερμοκρασίες σε όλο το ύψος του. Τα συγκεκριμένα θερμόμετρα είναι κατάλληλα για μέτρηση θερμοκρασίας από -20 οC εώς 80...

read more

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ Τ90 MAST FOODS, ΑΛΜΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ Τ90 MAST FOODS, ΑΛΜΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

  Το έργο αφορά τον εκσυχρονισμό και την αυτοματοποίηση ενός συμπυκνωτή ντομάτας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Βιομηχανική Περιοχή Αλμυρού. Ο συμπυκνωτής βρισκόταν εκτός λειτουργίας δέκα χρόνια και το σύστημα ήταν βασισμένο σε μηχανολογική λειτουργία. Έτσι λοιπόν, αντικαταστήθηκαν οι κινητήρες που λειτουργούσαν με ατμό πλήν δύο, καθώς επίσης τοποθετήθηκαν όργανα μέτρησης στάθμεων, πιέσεων και brix. Στη θέση των χειροκίνητων βαλβίδων τοποθετήθηκαν νέες με τις οποίες υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης ή αυτόματης (μέσω PID Control)...

read more