Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ΕΡΓΟΣΕ

Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ΕΡΓΟΣΕ

Ανάθεση έργου απο την ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για μελέτες σηματοδότησης στα πλαίσια του έργου «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» (Α.Δ. 717) Μελέτη τροποποίησης βοηθητικού φωτοσήματος Σφ5 στα φωτοσήματα εισόδου και εξόδου των σταθμών Μελέτη προσθήκης διαδρομής ολίσθησης Μελέτης προσθήκης χρονισμού για την ακύρωση δεσμευμένης διαδρομής Μελέτη τροποποίησης συστήματος αλληλομανδάλωσης των σταθμών «Θήβα» και «Ελαιών» μετά την κατάργηση της θέσης αποκλεισμού «Ύπατον» Μελέτη τροποποίησης συστήματος αλληλομανδάλωσης μετά την κατάργηση υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς στους σταθμούς Θήβα, Σφίγξ, Αλίαρτος, Λειβαδιά, Δοξαράς, Κρανών και Μεζούρλος Μελέτη τροποποίησης μιμικών πινάκων χειρισμού, ώστε κατά τη διάρκεια κίνησης των αλλαγών τροχιάς, αναλάμπουσα ένδειξη να εμφανίζεται , η οποία θα σταθεροποιείται μετά την ανίχνευση της αλλαγής σε συγκεκριμένη θέση (ευθεία ή παρακαμπτήρια)...

read more

Αναβάθμιση δικτύου επικοινωνίας όλων των Υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας

Αναβάθμιση δικτύου επικοινωνίας όλων των Υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας

Το έργο αυτό, που αναλάβαμε ως υπεργολάβοι του κύριου εργολάβου που είναι η ALSTOM Transport SA, αφορά στην αναβάθμιση όλου του δικτύου επικοινωνίας των Υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας, που είναι 76 συνολικά, με το Κέντρο Ελέγχου του Συντάγματος και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου επέκτασης της γραμμής 3 Χαϊδάρι-Πειραιά. Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2017.  ...

read more

Αναβάθμιση ιστοσελίδας

Η εταιρία προχώρησε σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας της και μεταφορά σε γρηγορότερο πάροχο φιλοξενίας.

read more