Μελέτες & Επίβλεψη Έργων

Η πολυετής πείρα της εταιρίας στο χώρο των έργων αυτοματισμού έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα εκπόνησης σύνθετων μελετών. Το αντικείμενο μπορεί να ποικίλει από ηλεκτρολογικές, μελέτες αυτοματισμού, λογικών διαγραμμάτων καθώς και αποτύπωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η μελέτες που εκπονεί η εταιρία μας μπορεί να είναι μέρος ενός έργου που αναλαμβάνει είτε και ανεξάρτητες. Επίσης αναλαμβάνουμε την επίβλεψη νέων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα.