ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΚΟΜΕΛ Α.Ε. έχει πολυετή πείρα σε:

  • Σχεδιασμό αυτοματισμού μονάδων
  • Αποτύπωση παλαιών κυκλωμάτων κλασσικού αυτοματισμού
  • Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό παλαιού υλικού
  • Μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη βιομηχανία
  • Επίβλεψη εργασιών για ηλεκτρικά έργα και έργα αυτοματισμού
  • Υποστήριξη συστημάτων που έχουν ήδη εγκατασταθεί από μας
  • Πραγματογνωμοσύνες για έργα και αξιολόγηση κόστους
  • Project management ηλεκτρικών έργων και αυτοματισμού
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού εκσυγχρονισμού μονάδων (instrumentation, inverters, βελτίωση κυκλωμάτων)