ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η δραστηριότητα της εταιρίας απευθύνεται κυρίως στη βιομηχανία, εγχώρια και εξωτερικού. Από την αρχή της σύστασής της η ΚΟΜΕΛ έχει αποκομίσει πλούσια πείρα και ανταγωνιστικά προϊόντα που την τοποθετούν ανάμεσα στις σημαντικές εταιρίες του κλάδου. Η βιομηχανία στην οποία έχει κυρίως δραστηριοποιηθεί η εταιρία περιγράφεται με τρεις κυρίως τομείς, την τσιμεντοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και τη βιομηχανία τροφίμων. Στις τρεις υποκατηγορίες παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές.