ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

Τον Νοέμβριο του 2010 κληθήκαμε από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα Ελλάδος να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κοστολόγηση προόδου εργασιών σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στη Κύπρο, καθώς και γνωμάτευση για τα υπολοιπόμενα έργα. Το έργο διήρκησε περίπου μία εβδομάδα.