Η ΚΟΜΕΛ με την «ALSTOM Transport». Συνεργασία για την Αναβάθμιση Όλων των Υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας

Η ΚΟΜΕΛ με την «ALSTOM Transport». Συνεργασία για την Αναβάθμιση Όλων των Υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας

Η ΚΟΜΕΛ Α.Ε. συνεργάζεται με την κορυφαία εταιρεία ALSTOM Transport ως υπεργολάβος, για την αναβάθμιση του συστήματος επικοινωνίας όλων των υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας.
Αυτό το project, που αναλάβαμε ως υπεργολάβοι του βασικού εργολάβου ALSTOM Transport S.A., αφορά στην αναβάθμιση ολόκληρου του συστήματος επικοινωνίας όλων των υποσταθμών του Μετρό της Αθήνα, στο σύνολο τους 76, με το κέντρο ελέγχου του Συντάγματος, και είναι μέρος του project “η επέκταση της γραμμής 3 – Χαϊδάρι – Πειραιάς”.