Η εταιρεία μας

ΚΟΜΕΛ Α.Ε. είναι μια πρωτοπόρος και εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών με άριστη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των έργων αυτοματοποίησης παραγωγικών μονάδων, γραμμών παραγωγής αλλά και διαδικασιών. Η αυτοματοποίηση αφορά τόσο στην λειτουργία όσο και στην καταγραφή και επεξεργασία κρίσιμων δεδομένων. Αναλαμβάνει έργα από το αρχικό στάδιο της μελέτης μέχρι και τη θέση σε λειτουργία «με το κλειδί στο χέρι».

Η κύρια βάση των έργων που αναλαμβάνουμε είναι:

  1. Συστήματα αυτοματισμού για μονάδες παραγωγής με χρήση PLC, οθονών αφής, βιομηχανικών οργάνων.
  2. Συστήματα επιτήρησης και καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικών μονάδων.
  3. Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών γερανών με PLC.
  4. Ανάληψη μελετών και project management έργων αυτοματοποίησης και ηλεκτρολογικής φύσεως εκσυγχρονισμό βιομηχανικών μονάδων παραγωγής.

Δείτε το έντυπο για την παρουσίαση της εταιρίας.